I wiesz wszystko !

programy nauczania • podręczniki • zeszyty ćwiczeń
zbiory zadań • sprawdziany • testy
materiały dydaktyczne • encyklopedie • atlasy
lektury szkolne • literatura popularno naukowa

Matematyka 3. Utrwalamy i sprawdzamy

Matematyka 3. Utrwalamy i sprawdzamy

Andrzej Cheba

  • isbn: 83-7071-129-4
  • format: 210 x 295
  • klasa: III szkoła podst.
  • uwagi: Komplet materiałów do kształcenia zintegrowanego

  • inf. dodatkowe: Wyczerpany nakład Testy, karty pracy
  • cena: 0.00  • opis:

    Matematyka 3. Utrwalamy i sprawdzamy to zbiór testów i kart pracy przeznaczony do kształcenia zintegrowanego dla uczniów klasy trzeciej. Zawarte w nim ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające z azkresu kształcenia matematycznego moga być wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli niezależnie od tego, jaki program zintegrowany realizują i jakie podręczniki wykorzystują w pracy z dziećmi. Każdy dział kształcenia matematycznego rozpoczyna się testem oznaczonym symbolem słoneczka, który służy do diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów. Pozostałe karty pracy z poszczególnych działów są ściśle związane z poprzedzającym je testem - służą do uzupełnienia wiedzy i ćwiczenia umiejętności, albo ich utrwalania, w zależności od wyników testu. Mogą być również wykorzystane jako dodatkowy materiał ćwiczeniowy podczas pracy na lekcjach wyrównawczych i w domu. Zróżnicowanie zadań pod względem stopnia trudności umożliwia nauczycielowi efektywną pracę z każdym dzieckiem. W zamieszczonej na końcu Karcie odpowiedzi ucznia nauczyciel odnotowuje odpowiedź (wynik testu), dokonuje jej analizy oraz ustala dalsze kierunki pracy. Matematyka 1. Utrwalamy i sprawdzamy ma pomóc nauczycielowi w kontroli stanu wiedzy i rozwoju możliwości uczniów, analizie jego metod nauczania i organizacji pracy, indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto dla nauczyciela przygotowano książkę pt. Utrwalamy i sprawdzamy. Pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym matematyki, który zawiera testy dla klas I-III, plany testów, tabele pomiaru dydaktycznego oraz analizę wybranych testów z klas I-IIIKontynuacja zakupw