I wiesz wszystko !

programy nauczania • podręczniki • zeszyty ćwiczeń
zbiory zadań • sprawdziany • testy
materiały dydaktyczne • encyklopedie • atlasy
lektury szkolne • literatura popularno naukowa

Fizyka wokół nas - Doświadczenia pokazowe....

Fizyka wokół nas - Doświadczenia pokazowe. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum

Juliusz Domański, Bolesław Mazur


  • opis:

    Książka wypełnia dotkliwą lukę w bibliotece nauczyciela fizyki - ostatnie opracowanie tego typu ukazało się w 1956 roku. Zawiera opisy wraz z rysunkami około 500 doświadczeń ze wszystkich działów programowych realizowanych w gimnazjum i liceum. Są one podzielane na trzy kategorie: doświadczenia podstawowe, uzupełniające i rozszerzające wiedzę ucznia. W związku z tym książka ta jest przeznaczona dla wszystkich nauczycieli fizyki w gimnazjum i liceum, bez względu na to, z jakich podręczników korzystają i według jakiego programu uczą. Poradnik zawiera krótkie zapisy programów komputerowych do samodzielnego wpisania przez nauczyciela.Kontynuacja zakupw