Nadzór

Kontrolowanie przebiegających prac na terenie budowy jest bardzo ważne z uwagi na to, że przecież tylko w ten sposób można wyeliminować ewentualne usterki i problemy. Takie działania to nic innego jak nadzór inwestorski, który sprawowany jest przez inspektora budowlanego, osobę uprawnioną, przeszkoloną, po odpowiednich egzaminach. Każda inwestycja budowlana musi przebiegać tak, jak wskazuje na to projekt. Budynek odbiegający od wytycznych określonych w projekcie, na pewno będzie stwarzał problemy w przyszłości, a już na pewno będzie niezgodny z prawem i pozwoleniami budowlanymi. Dlatego nadzór inwestorski okazuje się podstawą na każdej budowie. Kontrolowanie przebiegających prac jest czymś niezbędnym, podstawą można by nawet powiedzieć.